You are currently viewing ИБУИНХУ-ын Цог Жавхлант Хатан Хаан Хоёрдугаар Елизабет таалал төгссөнтэй холбогдуулан БСТ-ны захирал Г.Лувсангомбо гүн эмгэнэл илэрхийллээ.

ИБУИНХУ-ын Цог Жавхлант Хатан Хаан Хоёрдугаар Елизабет таалал төгссөнтэй холбогдуулан БСТ-ны захирал Г.Лувсангомбо гүн эмгэнэл илэрхийллээ.

ИБУИНХУ-ын Цог Жавхлант Хатан Хаан Хоёрдугаар Елизабет таалал төгссөнтэй холбогдуулан БСТ-ын захирал Г.Лувсангомбо Улаанбаатар хот дахь Их Британий ЭСЯ-нд нээгдсэн хүндэтгэлийн өрөөнд Монголын Эвангeлийн Эвсэлийн гишүүн 600 Цуглаан, Байгууллагуудаа болон нийт Христитгэгч нарыг төлөөлөн гүн эмгэнэл илэрхийллээ. Эзэн Eсүсийн нигүүлсэл, Амар тайван Гэр бүл Улс үндэстэн дээр нь дүүрэн байг.

Leave a Reply