ТУСГАЙ АНГИ 2 Жил, 30 Кредит

              Чуулган ба христитгэлт байгууллагад бүтэн цагаар ажиллахын хажуугаар Библийн үндсэн мэдлэгээ дээшлүүлэх хүсэл сонирхолтой итгэгчдийг суралцахад зориулагдсан анги. Гол шаардлага нь чуулган ба христитгэлт байгууллагуудтайгаа суралцахаар тохиролцсон байх ёстой.

Суралцагч нь уг хөтөлбөрийг цаад тал нь 4 жилийн дотор дуусгах ёстой бөгөөд өгөгдсөн хичээлүүдийг өдрийн цагаар эсвэл оройн цагаар суралцах боломжтой.

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага:

– Элсэгч нь баптистм хүртээд  1 жил болсон байна.

Бүрэн дундаас дээш боловсролтой байх

Чуулгандаа идэвхтэй үйлчлээд 1 жил болсон байх

– Христэд итгээд дор хаяж 2 жил болсон байх

– Ажиллаж буй чуулган, байгууллагатайгаа зөвшилцсөн байх

– Гэрлэсэн бол гэр бүлийнхээ хүний зөвшөөрлийг болон төлбөрийн асуудлыг шийдсэн байх.