Мөргөлийн цаг 2023.04.19

Мөргөлийн цаг 2023.04.12

Мөргөлийн цаг 2023.04.05

Мөргөлийн цаг 2023.03.22

Мөргөлийн цаг 2023.03.01

Мөргөлийн цаг 2023.03.14

Мөргөлийн цаг 2023.02.15

Мөргөлийн цаг 2023.02.08

Мөргөлийн цаг 2023.02.01

2023 оны эхний мөргөлийн цаг

2022-2023 оны хичээлийн жилийн сүүлчийн мөргөл

Мөргөлийн цаг 2022.12.07

Мөргөлийн цаг 2022.11.30

Мөргөлийн цаг 2022.11.16

Мөргөлийн цаг 2022.11.09

Мөргөлийн цаг 2022.11.02

Мөргөлийн цаг 2022.10.19

Мөргөлийн цаг 2022.10.12

Мөргөлийн цаг 2022.10.05

Мөргөлийн цаг 2022.09.28

Мөргөлийн цаг 2022.09.14

Мөргөлийн цаг 2022.09.07

2022-2023, Шинэ хичээлийн жилийн анхны мөргөлийн цаг.

БСТ-н 2022-2023 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл сургалтын мөргөлийн цаг

БСТ-н 2022-2023 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл сургалтын мөргөлийн цаг 2 дахь өдөр

2021-2022 оны хичээлийн жилийн мөргөлүүд