You are currently viewing “Библийн вакцин” гаж урсгалын эсрэг семинар
Гаж сургааль гэж юу вэ?

“Библийн вакцин” гаж урсгалын эсрэг семинар

📌Чуулган, Христ итгэгчид болон нийгэмд Гаж урсгалын тулаарх үнэн зөв, системтэй суурь мэдлэг олгох семинарт урьж байна.🤲“Библийн Вакцин” хэмээх энэхүү номын нээлттэй өдөрлөг бол өнөө цагт хэрэгтэй чухал дархлаажуулалтын вакцины нэг мөнөөс мөн юм.

Leave a Reply