You are currently viewing Тамирчдад зориулсан Библи хэвлэгдэн гарлаа.

Тамирчдад зориулсан Библи хэвлэгдэн гарлаа.

🥇FCA (Христитгэлт тамирчдын хөдөлгөөн) ба 📖Ариун Бичээс Нийгэмлэг хамтран спортынхонд зориулсан Библийг хэвлэн гаргалаа. 👏🏼Энэ Библи нь АБ2019 болон тамирчдад зориулсан өдөр тутмын урмын үг, чимээгүй цагийг багтааснаараа онцлогтой юм.

✨️Тамирчин хүн 365 хоногийн туршид Библиэ уншингаа алдартай тамирчдын урмын үг, гэрчлэл, амжилтаас нь суралцах сайхан боломжтой юм.

#АБН #АриунБибли #MUBS #sportbible #FCA #АриунБичээсНийгэмлэг

Leave a Reply