Энэхүү анги нь Чуулганы пастор, ахлагчдыг бэлтгэн гаргах зорилго бүхий хөтөлбөр. Чуулганы удирдлага, Библи судлал, номлох ухаан, христэч боловсрол, үйлчлэлийн үүргийг өөрийн бэлэг авьяасынхаа дагуу чуулгандаа хэрэгжүүлэх мэдлэг ухаан, дадал чадварыг эзэмшинэ.

           Мягмар, Пүрэв гарагийн орой 18:00-21:25, Бямба гарагт 10:00-18:00 цагт танхимаар хичээллэдэг.