Мөргөлийн цаг 2022.09.14

Мөргөлийн цаг 2022.09.07

2022-2023, Шинэ хичээлийн жилийн анхны мөргөлийн цаг.

БСТ-н 2022-2023 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл сургалтын мөргөлийн цаг

БСТ-н 2022-2023 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл сургалтын мөргөлийн цаг 2 дахь өдөр

2021-2022 оны хичээлийн жилийн мөргөлүүд