Мөргөл

May 17, 2016
SOL_3691

2016-05-04 Жавхлан

Бурханы өгсөн хувь тавилан Ром 8:18-30
May 16, 2016
tumenbayr

2016-04-29 Түмэнбаяр

Бурханы Үг ба Итгэл Еврей 4
May 16, 2016
ubtc

2016-04-27 Лувсангомбо

Нигүүлслийн хэрэгсэл болох үлгэр жишээ Филиппой 2:19-24
May 16, 2016
ubtc

2016-04-22 Ан Гуан Пю

May 3, 2016
ubtc

2016-04-20 Lee Jae Shin

2Петр 1:1-15
March 30, 2016
SOL_3691

2016-03-09-Жавхлан

2Иохан
March 22, 2016
tumenbayr

2016-03-04-Түмэнбаяр

Матай 6:1-18
March 17, 2016
last renew logo

2016-02-26-Өлзийжаргал

2Хаад 9:1-13 “Тэр залуу”
March 11, 2016
logoooooooooooo

2016-02-24-Lee Jae Shin

Гэтлэл 32
February 18, 2016
SOL_4017

2016-02-17 Пүрэвдорж

Шүүгчид 15-р бүлэг