Мөргөл

March 30, 2016
SOL_3691

2016-03-09-Жавхлан

2Иохан
March 22, 2016
tumenbayr

2016-03-04-Түмэнбаяр

Матай 6:1-18
March 17, 2016
last renew logo

2016-02-26-Өлзийжаргал

2Хаад 9:1-13 “Тэр залуу”
March 11, 2016
logoooooooooooo

2016-02-24-Lee Jae Shin

Гэтлэл 32
February 18, 2016
SOL_4017

2016-02-17 Пүрэвдорж

Шүүгчид 15-р бүлэг
February 5, 2016
tumenbayr

2016-02-05 Түмэнбаяр

Шударга ёс ба зөвт байдал Матай 23:23
February 4, 2016
SOL_3691

2016-02-03 Жавхлан

Та үхэлд хүргэхгүй нүгэл үйлддэг үү? 1 Иохан 5:13-21
February 1, 2016
ubtc

2016-01-29-Лувсангомбо

2Тесалоник 3
January 28, 2016
ubtc

2016-01-27-Батболд

Үйлс 4:23-31
January 22, 2016
logoooooooooooo

2016-01-20-Lee Jae Shin

Марк 8:34-38