Мөргөл

November 21, 2016
ubtc

2016-11-18 Лувсангомбо

Ром 14:1-6 Баяр тэмдэглэх нь
November 16, 2016
tumenbayr

2016-11-11 Түмэнбаяр

Иохан 4:13 Амийн гол урсах нь
November 15, 2016
ubtc

2016-11-04 Баясгалан

Марк 3:13-18
November 15, 2016
SOL_3691

2016-11-02 Жавхлан

Иона 3:10
November 14, 2016
ubtc

2016-10-28 Lee Jae Shin

1Петр 5:8-11
November 14, 2016
ubtc

2016-10-26 Төгөлдөр

Лук 11:33-36 Гэрэлтэж амьдарцгаая.
November 14, 2016
ubtc

2016-08-24 Роожер Сениор

2Коринт 5:13-18
November 14, 2016
ubtc

2016-10-14 Лувсангомбо

Эхлэл 27 Итгэлийн баатарын гэр бүл
November 14, 2016
ubtc

2016-10-12 Төгөлдөр

Еврей 10:19-39 Амийг хадгалцгаая.
October 4, 2016
ubtc

2016-09-21 Баярмагнай

Матай 7:24-27