Танилцуулга

Танилцуулга

Библийн сургалтын төв нь 1995 онд байгуулагдан өнөөг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд магистр, бакалавр, сертификатын шатны хөтөлбөрүүдээр олон арван ахлагч, пастор, нийгмийн ажилтан нарыг бэлтгэн гаргаж байгаа билээ.

Манай онцлог

  • Олон урсгал чиглэлүүдийг багтаасан 50 гаруй цуглааны итгэгчид суралцдаг.
  • Монгол багш ажилдчаас гадна олон улсын багш нар ажилладаг.
  • Азийн теологийн Холбооны магадлан итгэмжлэл хүртсэн.

Боловсролын этос

  • Суралцагч хамт оны бүрдүүлэх
  • Насан туршдаа суралцах-нөхөрлөх
  • Багш, ажилчид, оюутнууд бие биеэсээ суралцах
  • Оюуны, зүрхний болон гарын ур чадварыг олгоход чиглэх
  • Үйлчлэлд зохистой зан чанарыг суулгах