Холбоо барих

Холбоо барих

Дараах хаягаар холбоо барина уу.

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, Дотооодын Цэргийн 805-р ангийн хотхон, Библийн Сургалтын Төв
Шуудангын хаяг: ш/х-473, УБ-49, Монгол улс
Утас: 976-11-462909, 462911, 462942
Факс: 976-11-452910,
Захирал: principal@ubtc.edu.mn
Захиргааны эрхлэгч omanager@ubtc.edu.mn, administrativedean@ubtc.edu.mnУтас: 976-11-462909 (дотуур дугаар 103)
Хичээлийн эрхлэгч academicdean@ubtc.edu.mnУтас: 976-11-462909 (дотуур дугаар 107)
Оюутны эрхлэгч deanstudent@ubtc.edu.mnУтас: 976-11-462909 (дотуур дугаар 106)
Сургалтын алба: Утас: 976-11-462909 (дотуур дугаар 110)
Санхүү finance@ubtc.edu.mnУтас: 976-11-462909 (дотуур дугаар 105)
Бүртгэлийн ажилтан registrar@ubtc.edu.mnУтас: 976-11-462909 (дотуур дугаар 110)
Мэдээллийн ажилтан info@ubtc.edu.mnУтас: 976-11-462909 (дотуур дугаар 104)