Магадлан итгэмжлэл

Магадлан итгэмжлэл

Манай сургууль 2003 онд Азийн Теологийн Холбооны гишүүн болсон бөгөөд олон улсын түвшинд хүрэх хэмжээний сургалтын хөтөлбөртэй болсон.

Азийн Теологийн Холбооны цахим хуудас http://www.ataasia.com/