ubtc
Амартүвшин
December 11, 2017
ubtc


Хаадын дээд 4:8-17 Авах өгөхийн тухайд