Жилийн тайлангийн хурал

ubtc. summer 034
Элсэлтээ авч эхэллээ.
March 16, 2017
_mg_7117
БАГУУДАД ӨРӨӨ ХӨЛСЛҮҮЛНЭ
June 13, 2017
last renew logo

2017 оны 05 сарын 19-ны өдөр 17:00 цагаас Библийн Сургалтын Төвийн “Жилийн Тайлангийн Хурал” болох тул гишүүн сүм чуулган, байгууллага, хувь хүмүүсийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. БСТ-ийн гишүүн сүм чуулган, байгууллагаас 2 хүн төлөөлөн санал өгөх эрхтэйгээр оролцох бөгөөд ажиглагчид нь санал өгөх эрхгүйгээр оролцож болно.

Хаана: БСТ-ийн мөргөлийн танхимд