Жилийн тайлангийн хурал

tumenbayr
2016-04-29 Түмэнбаяр
May 16, 2016
SOL_3691
2016-05-04 Жавхлан
May 17, 2016
last renew logo

2016 оны 05 сарын 20-ны өдөр 17:00 цагаас Библийн Сургалтын Төвийн “Жилийн Тайлангийн Хурал” болох тул гишүүн сүм чуулган, байгууллага, хувь хүмүүсийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. БСТ-ийн гишүүн сүм чуулган, байгууллагаас 2 хүн төлөөлөн санал өгөх эрхтэйгээр оролцох бөгөөд ажиглагчид нь санал өгөх эрхгүйгээр оролцож болно.

Хаана: БСТ-ийн мөргөлийн танхимд