Жилийн тайлангийн хурал

ubtc
Хөтөлбөрүүдийн дэлгэрэнгүй танилцуулга
May 4, 2015
SOL_4017
2015-04-29-Пүрэвдорж
May 14, 2015
7

2015 оны 05 сарын 22-ны өдөр Библийн Сургалтын Төвийн “Жилийн Тайлангийн Хурал” болох тул гишүүн сүм чуулган, байгууллага, хувь хүмүүсийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. БСТ-ийн гишүүн сүм чуулган, байгууллагаас 2 хүн төлөөлөн санал өгөх эрхтэйгээр оролцох бөгөөд ажиглагчид нь санал өгөх эрхгүйгээр оролцож болно.

Та 17 цагт ирж оройн хоол идээд хуралд оролцоно уу.