Хөтөлбөрүүдийн дэлгэрэнгүй танилцуулга

SOL_4017
2015-04-22-Пүрэвдорж
April 29, 2015
7
Жилийн тайлангийн хурал
May 12, 2015
ubtc

Библи Судлал Магистрын хөтөлбөр

Илгээлт Судлал Магистрын хөтөлбөр

Библи ба хоньчлол судлалын бакалаврын хөтөлбөр

Христэч үйлчлэлийн өдрийн анги

Христэч үйлчлэлийн модуляр анги

Христэч үйлчлэлийн тусгай анги

Христэч үйлчлэлийн оройн анги