Мөргөл


Шударга ёс ба зөвт байдал
Матай 23:23

February 5, 2016
tumenbayr

2016-02-05 Түмэнбаяр

Шударга ёс ба зөвт байдал Матай 23:23
February 4, 2016
SOL_3691

2016-02-03 Жавхлан

Та үхэлд хүргэхгүй нүгэл үйлддэг үү? 1 Иохан 5:13-21
February 1, 2016
ubtc

2016-01-29-Лувсангомбо

2Тесалоник 3
January 28, 2016
ubtc

2016-01-27-Батболд

Үйлс 4:23-31