мэдээ

Библи Судлал Магистрын хөтөлбөр

Илгээлт Судлал Магистрын хөтөлбөр

Библи ба хоньчлол судлалын бакалаврын хөтөлбөр

Христэч үйлчлэлийн өдрийн анги

Христэч үйлчлэлийн модуляр анги

Христэч үйлчлэлийн тусгай анги

Христэч үйлчлэлийн оройн анги

May 4, 2015
ubtc

Хөтөлбөрүүдийн дэлгэрэнгүй танилцуулга

March 3, 2015
tumenbayr

Хичээлийн эрхлэгчийн МЭНДЧИЛГЭЭ

Хотол түмнээрээ хонин жилээ угтан аваад удаагүй байна. Хоньдын Хоньчин та бүхний сэтгэлийг хоньчлон, шинэ жилд, хэний ч учраагүй тэрхүү үл мэдэх ирээдүй рүү итгэлтэйгээр хөтлөн […]