admin

2017 оны 05 сарын 19-ны өдөр 17:00 цагаас Библийн Сургалтын Төвийн “Жилийн Тайлангийн Хурал” болох тул гишүүн сүм чуулган, байгууллага, хувь хүмүүсийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. БСТ-ийн гишүүн сүм чуулган, байгууллагаас 2 хүн төлөөлөн санал өгөх эрхтэйгээр оролцох бөгөөд ажиглагчид нь санал өгөх эрхгүйгээр оролцож болно.

Хаана: БСТ-ийн мөргөлийн танхимд

May 4, 2017
last renew logo

Жилийн тайлангийн хурал

2017 оны 05 сарын 19-ны өдөр 17:00 цагаас Библийн Сургалтын Төвийн “Жилийн Тайлангийн Хурал” болох тул гишүүн сүм чуулган, байгууллага, хувь хүмүүсийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. […]
March 16, 2017
ubtc. summer 034

Элсэлтээ авч эхэллээ.

Библийн Сургалтын Төвийн 2017 оны хичээлийн жилийн элсэлт явагдаж байна. Бүрдүүлэх Бичиг Баримт Жич: Маягт бүрийг ар өвөргүй хэвлэнэ. Элсэгчийн Мэдээлэл (Маягт #01) татаж авах Элсэгчийн […]
March 16, 2017
ubtc

2017-02-15 Лувсангомбо

March 16, 2017
ubtc

2017-02-10 Төгөлдөр