admin


Матай 6:1-18

March 22, 2016
tumenbayr

2016-03-04-Түмэнбаяр

Матай 6:1-18
March 21, 2016
_mg_7117

БАГУУДАД ӨРӨӨ ХӨЛСЛҮҮЛНЭ

Библийн Сургалтын Төв нь дотуур байрны өрөөнүүдийг 2016-оны 6-р сарын 10-наас 8-р сарын 15-ныг хүртэл чуулган, байгууллагуудад ирсэн гадна, дотны зочидод түрээслэнэ. Манай байр нь нийт […]
March 17, 2016
last renew logo

2016-02-26-Өлзийжаргал

2Хаад 9:1-13 “Тэр залуу”
March 11, 2016
logoooooooooooo

2016-02-24-Lee Jae Shin

Гэтлэл 32