admin

Гэтлэл 32March 11, 2016
logoooooooooooo

2016-02-24-Lee Jae Shin

Гэтлэл 32
February 18, 2016
SOL_4017

2016-02-17 Пүрэвдорж

Шүүгчид 15-р бүлэг
February 15, 2016
ubtc

Христэч удирдлагын хөгжил ба сүнслэг сахилга бат

Квай Лин Стивэнс Христэч удирдлагын хөгжил ба сүнслэг сахилга бат Ёс жудагтай христэч удирдагч нар их дутагдаж байна. Тиймээс удирдагч нарыг хэрхэн бэлтгэж байгаагаа дахин нягтлах […]
February 5, 2016
tumenbayr

2016-02-05 Түмэнбаяр

Шударга ёс ба зөвт байдал Матай 23:23